søndag 22. februar 2009

I Owe It All To You

I Owe It All To You, Jesus
I Owe It All To You
All My Life I Lay Before You
I Owe It All To You


Jeg har utrolig mye å være takknemlig for. Jesus har velsignet meg så mye at jeg ser noen annen måte å leve på, enn å prøve etter beste evne å gjøre det Han vil.